ART IN PARADISE DANANG 

Địa chỉ: Lô C2-10 Trần Nhân Tông, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 236 394 1100 / 0911 641 100
Email: aipdanang@gmail.com