CURRENT

EVENTS
BẢO TÀNG 3D ART IN PARADISE DANANG - NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

BẢO TÀNG 3D ART IN PARADISE DANANG - NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Vì phương châm "thêm người thêm vui", nay đại gia đình Art in Paradise Danang mở cửa kêu gọi thành...

Chỉ 90 nghìn,

Chỉ 90 nghìn, "oanh tạc" Bảo tàng 3D Art Đà Nẵng

Mùa hè, mùa của những chuyến đi, của sự kết nối và phát triển các mối quan hệ. Hãy cùng chào đón mùa hè bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi lớn nhất trong...

Wandering among the unique 3D snow forest of Danang city

Wandering among the unique 3D snow forest of Danang city

A Christmas morning in Da Nang, you wake up and look out the window to see a blank-et of bright, white snow, then you’ve officially experienced your very own “white Christmas”.

Customer

REVIEW

WHERE TO

FIND US

Address

ART IN PARADISE DANANG - 3D ART MUSEUM

Lot C2-10 Tran Nhan Tong, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City

OPENING HOURS

Open 7 days a week 

9:00 AM - 6:00 PM