Event

BẢO TÀNG 3D ART IN PARADISE DANANG - NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Vì phương châm "thêm người thêm vui", nay đại gia đình Art in Paradise Danang mở cửa kêu gọi thành viên mới gia nhập cùng chúng tôi với các vị...

08/05/2019 | 15:21

7063

Chỉ 90 nghìn, "oanh tạc" Bảo tàng 3D Art Đà Nẵng

Mùa hè, mùa của những chuyến đi, của sự kết nối và phát triển các mối quan hệ. Hãy cùng chào đón mùa hè bằng cách tham gia chương trình...

08/05/2019 | 15:16

7382

Wandering among the unique 3D snow forest of Danang city

A Christmas morning in Da Nang, you wake up and look out the window to see a blank-et of bright, white snow, then you’ve officially experienced your very own “white...

20/06/2018 | 07:16

8266

HAPPY PARENT'S DAY

God give us the life with Happy and Sad moments. But Parents allway try to give us ONLY Happy moment. So, celebrate Parent's day with Art in Paradise Danang and...

03/09/2017 | 14:26

6862

GRAND OPENING: THE FIRST 3D ART MUSEUM IN DA NANG CITY

Art in Paradise Danang - 3D Art Museum. It's An interactive three-dimension art world, visitors not only sees 3D paintings but also become part of them.

13/05/2017 | 09:32

6789